SSS

Vakıf İle İlgili Sorular

Vakfın vergi muafiyeti var mıdır?

Vakfımız,   02.05.1983 tarih 83/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği  ,  “Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf “  statüsündedir. Vakfımız kar amacı gütmeksizin kamu yararına çalışan bir vakıftır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinde bağış ve yardımlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek kaydıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.