SSS

Vakıf İle İlgili Sorular

Kurucu üyelerimiz kimlerdir?

Vakfımızın Kurucuları ve Kuruluş Yılı İtibari ile Görevleri

  • Prof.Dr. Mehmet Gönlübol (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü)
  • Prof.Dr. İsmail Türk (Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı)
  • Prof.Dr. Tarık Galip Somer (Ankara Üniversitesi Rektörü)(Müteveffa)
  • Prof.Dr .Sait Kemal Mimaroğlu (Töbank Yönetim Kurulu Başkanı)(Müteveffa)
  • Prof.Dr. Gürol Ataman (Yükseköğretim Kurulu  Üyesi)(Müteveffa)
  • Mahir Barutçu (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Muavini ve Koordinasyon Başkanı)
  • Tevfik Altınok (Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı)
  • Doç.Dr. Dolun Öksoy (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Merkezi Yönetmen Vekili)
  • Doç.Dr. Mehmet Gürkaynak (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı)

Kaybettiğimiz Kurucu Üyelerimizi saygıyla anıyoruz.