Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı`nın Kurumsal Gelişimi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik,  sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak  programlar paralelinde;  aşağıda  belirtilen  kamu niteliğindeki faaliyetleri ile ODTÜ' nün  bir  Yüksek Öğretim  Kurumu  olarak  yüksek  düzeyde bilimsel  çalışma ve araştırma yapmak, bilgi  ve teknoloji  üretmek, bilim  verilerini  yaymak, ulusal  alanda  gelişme  ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi  ve yurt  dışı  kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel  ve  çağdaş  gelişmeye  katkıda  bulunmak,  amaçlarına  yardımcı  olmak ve gelişmesini teşvik etmek üzere kurulmuş olan Vakfımız, 25 Haziran 1983 tarihli  18088 Sayılı Resmi Gazetede ilanı yapılarak  tüzel kişiliğe sahip olmuştur.

Vakıf senedi son olarak T.C. Ankara Asliye 19. Hukuk Mahkemesinin 2011/421 Esas,2011/413 Karar No.su ile değiştirilerek mevcut halini almıştır.

Vakfımız,   02.05.1983 tarih 83/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği  ,  “Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf “  statüsündedir.

Vakfımızın  kuruluşunda vakfedilen mal varlığı  30 TL nakit olup, 18.06.2010 tarihli 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Vakıf sermayesinin 1.000.000 TL sına tamamlama kararı alınmış ve gerçekleştirilmiştir.

Vakfımızın hizmet konuları için tıklayınız

Vakfımızın Kurucuları ve kuruluş yılı itibari ile görevleri  : Prof.Dr. Mehmet Gönlübol (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü),  Prof.Dr. İsmail Türk (Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı), Prof.Dr. Tarık Somer (Ankara Üniversitesi Rektörü), Prof.Dr. Sait Kemal Mimaroğlu (TÖBANK Yönetim Kurulu Başkanı), Prof.Dr. Gürol Ataman (Yükseköğretim Kurulu Üyesi), Mahir Barutçu (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Muavini ve Koordinasyon Başkanı), Tevfik Altınok (Hazine Genel Sekreteri), Doç.Dr. Dolun Öksoy (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Merkezi Yönetmen Vekili) ve Doç.Dr. Mehmet Gürkaynak (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı)’dır.

Kuruluşumuzda emeği geçen müteveffa kurucularımızı saygıyla anıyoruz.

Genel Kurul Vakıf senedini  düzenleyen  kurucular  tarafından teşkil olunur . Genel  Kurul  Vakfın  en  yüksek  karar  organı  olup, Genel Kurulda  Orta Doğu Teknik Üniversitesi ,  ODTÜ Rektörü tarafından temsil olunur..

Kuruluş aşamasında gelişme, kaynak sağlama ve yatırım hedeflenirken,  toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimine destek olmak Vakfımızın öncelikleri  olarak ele alınmıştır.. 

Bu hedefler doğrultusunda kısa sürede önemli atılımlar gerçekleştirilmiş 1983 yılında  Güdaş Gıda Üretim ve Dağıtım Sanayi A.Ş ve  EBİ Elektronik Bilgisayar İnşaat Turizm Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin hisseleri satın alınmıştır.

1989 yılında ODTÜ Geliştirme Vakfı Eğitim Hizmetleri A.Ş. ilköğretim alanında hizmet vermek üzere kurulmuş,1994 yılında ise lise eğitimi ile  de  hizmet vermeye başlamıştır.

1991 yılında  ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş kurulmuştur.  

1996 yılında ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. faaliyete geçmiştir.

2010 yılında ise Otest Otomotiv Test ve Taşıt Araştırma Geliştirme Danışmanlık San ve Tic A.Ş. kurulmuştur.

Vakfımız   Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)  Kurucular Kurulunda yer almaktadır.

Vakfımız kar amacı gütmeksizin kamu yararına çalışan bir vakıftır.