Destekler

Sosyal Yaşam Olanaklarının Arttırılmasına Destekler

Vakfımızca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi personeli tarafından sıra tahsisli konut olarak kullanılmak üzere lojman yapımına 1998 yılında başlanılmıştır. Yıllar içinde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda ilave lojmanlar inşa edilmiştir. 2013 yılında ODTÜ  kampusu içerisindeki mevcut lojmanlara ilave olarak 36 adet lojmanın yapımına başlanmıştır. Lojmanlar Kamu Konutları Yönetmeliği ile Üniversite Yönetiminin belirlediği esaslara göre kullanılmaktadır.

Bedensel engelli bireylerin erişilebilir, konforlu ve güvenli bir ortamda taşınılabilmesi için minibüs  ve   ulaşım  ihtiyaçlarında kullanılmak üzere otobüsler   satın alınarak ODTÜ’nün  kullanımına verilmiştir.

Vakfımızın  ODTÜ'ye ve topluma  olan hizmetleri bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı istek ve gayretle artarak devam edecektir