Destekler

Yasalarda ve resmi senedinde yer alan amaçları gerçekleştirmek ve kaliteli hizmet verebilmek için;  bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici çalışmalar ve işbirlikleri geliştirip, ODTÜ’nün, çalışanının ve toplumun beklentilerini sosyal sorumluluk anlayışıyla yerine getirmeye çalışan Vakfımız 2016 yılı amaca yönelik harcamalarının toplam harcamalar içindeki oranı  75,91 % olarak gerçekleşmiştir.