Destekler

Vakfımız  kurulduğu günden bu yana ODTÜ öğrencilerinin maddi zorluklar nedeniyle yüksek öğrenim hakkından yoksun kalmaması ve öğrenimini sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilmiştir . Yıllardır gerek kendi imkanları, gerekse çeşitli  kurum, kuruluş ve kişiler tarafından verilen burs yardımlarıyla binlerce öğrencimize burs verilmiştir.

 İlk burslarımız, 1983-1984 eğitim –öğretim yılında  34  ODTÜ öğrencisine  destek  verilerek başlamıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ODTÜ öğrencilerine verilen karşılıksız eğitim bursları 1.400.000 TL olmuştur.

Yıllar itibariyle artış göstererek Vakfımızca verilen karşılıksız eğitim burslarının toplam maddi büyüklüğü son beş yılda yaklaşık 5.500.000-TL’ye ulaşmıştır.