Destekler

Akademik Faaliyetlere Verilen Destekler

ODTÜ Geliştirme Vakfı Tarafından Verilen Uluslararası Yayın Ödülleri

Kitap Ödülü

ODTÜ öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde kabul görmüş yayınevleri tarafından basılan özgün ve bilimsel kitaplarına ödül verilmektedir.

Vakfımızca son beş yılda verilen ödül toplamı 181.000-TL’ye ulaşmıştır..

Kitap ödül koşulları ve miktarları hakkında bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://pdb.metu.edu.tr/odtu-gelistirme-vakfi-kitap-odulu-esaslari

 

Makale Ödülü

ODTÜ öğretim elemanlarının Web of Science tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan makalelerine ödül verilmektedir.

Vakfımızca bu kapsamda son beş yılda verilen ödül toplamı  yaklaşık 4.360.000.TL’yi bulmaktadır.

http://pdb.metu.edu.tr/odtu-gelistirme-vakfi-makale-odulu-esaslari

 

Fikri ve Sınai Hak Ödülleri

ODTÜ çalışanlarının ODTÜ olanaklarıyla geliştirerek fikri ve sınai hak konusu haline getirdikleri ve (her türlü buluş, ürün veya eserin) başvuru sahibi adresinde ODTÜ adını kullanarak tescil ettirdikleri buluş, ürün veya eserlere ödül verilmektedir.

Bu alanda verilen ödül  toplamı son beş yılda 31.000-TL’ye ulaşmıştır.