Burslar

Nasıl Bağış Yapabilirim?

Vakfımız,  02.05.1983 tarih 83/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği,  “Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf “  statüsündedir. Vakfımız kar amacı gütmeksizin kamu yararına çalışan bir vakıftır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinde bağış ve yardımlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek kaydıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.

Burs verilmek üzere yapacağınız şartlı bağışlara ilişkin tarafınıza iletilecek bağış makbuzları ile  vergi muafiyeti avantajı sağlanmış olacaktır.

Sizleri de ODTÜ’lü öğrencilerimizi kucaklamaya davet ediyoruz. Bu konuda bizlere destek vererek üniversitemizin gençlerinin geleceğine katkıda bulunacağınızı umut ediyoruz

Bağışlarınız İçin

ODTÜ Geliştirme Vakfı Burs Bağışı banka hesabı bilgileri ve Vakfımıza bağış yapmak için banka hesap numaralarımız:

Türkiye İş Bankası Odtü Şubesi
Şube Kodu: 4229
Hesap Adı: ODTÜ Geliştirme Vakfı Burs Bağışı Hesabı
Hesap no: 747489
IBAN NO: TR22 0006 4000 0014 2290 7474 89