Burslar

Kimlere burs verilmektedir?

En temel insan haklarından biri olan “eğitimde fırsat eşitliği” yaratmak ve yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli, topluma,  çevresine, ailesine karşı sorumlu gençlerin yetişmesini desteklemek amacıyla maddi desteğe gereksinimi olan ve istenen başarı düzeyini sürdüren ODTÜ öğrencilerine karşılıksız burslar verilmektedir

Burslardan  ODTÜ lisans öğrencileri öncelikli olarak yararlandırılır.

Burs ve yardım koşulları, öğrencilerde aranılacak nitelikler ve bu maddi destekten yararlanmaya hak kazanacak öğrencilerin seçilme yöntemi ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi’nce belirlenir.

Ayrıca, , ÖSS sınavında dereceye giren öğrencilere ODTÜ  Geliştirme Vakfı Üstün Başarı Bursu, ODTÜ  Geliştirme Vakfı Başarı Bursu ve ODTÜ  Geliştirme Vakfı Temel Bilim Bursu'nun her üçünü de almaya hak kazanan öğrencilere,  bu burslardan  sadece biri (en yüksek tutarlı olanı) verilir. Bu burslar karşılıksız olup, öğrenci yerleştirildiği programda öğrenimine başarılı olarak (iki dönem üst üste hem dönem hem de genel not ortalaması 2.50’nin altına düşmediği takdirde)  devam ettiği sürece verilir. ODTÜ Vakfı Üstün Başarı Bursu, ODTÜ Vakfı Başarı Bursu ve ODTÜ Vakfı Temel Bilim Bursu'nun her üçünü de almaya hak kazanan öğrencilere,  bu burslardan  sadece biri (en yüksek tutarlı olanı) verilir.  Bu bursları kazanan öğrencilere burs otomatik olarak tahsis edilir

Öğrenci katkı payının karşılanması burs ve yardım kapsamı içinde değildir