Burslar

Hangi koşullarda burs iptal edilir?

Aşağıda belirtilen durumlardaki öğrencilerin burs ve yardımları Burs ve Yardım Komitesi kararı ile kesilir:

  1. Temel İngilizce Bölümü Hazırlık sınıfında devam hakkını kaybedenler;
  2. Başarı Durumu
  • İlk dönem genel not ortalaması (CGPA) 0.50’nin altında olanlar,
  • İkinci dönem sonunda genel not ortalaması (CGPA) 1.00’ın altında olanlar,
  • İlk dönem dışında iki dönem arka arkaya dönem not ortalaması (GPA) 2.00’ ın altında olanlar;
  1. Burs ve/veya yardım aldığı süre içerisinde, Burs ve Yardım Komitesinden onay almadan, başka bir kurumdan maddi destek veya kredi almaya başlayanlar;
  2. Burs ve yardım başvurusu sırasında yanlış beyanda bulunanlar;
  3. Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yurtlar Yönetmeliği uyarınca ceza alanlar;
  4. Öğrenciliği sona erenler.

Bazı burs ve yardımların yukarıda yazılanlara ek özel koşullar içermesi durumunda öğrenciler bilgilendirilir.